Covey’s 7 Habits

De 7 habits methode geeft ons de mogelijkheid om via een beproefde structuur een kind nieuwe studievaardigheden te leren. Zo kunnen kinderen naar eigen behoefte beter leren studeren.
Huiswerkbegeleiding zorgt er zo voor dat kinderen zelfstandig leren studeren. Dit is wat de auteur, Stephen R. Covey zelf zegt over zijn boek en methode;

‘Ik heb die zeven eigenschappen niet zelf bedacht. Het zijn algemeen bekende principes die in alle wereldgodsdiensten terug te vinden zijn. In feite is het common knowledge, al is het dan geen common practice – en daarin zit het probleem. Naar onze aard zijn we reactief ingesteld en geneigd om uit eigenbelang te handelen. Maar als mensen zijn we tegelijk tot hogere zaken in staat en kunnen we een proactieve houding ontwikkelen, waardoor we ons eigen lot in handen nemen en iets kunnen toevoegen aan het geluk van de mensen om ons heen.’

De 7 eigenschappen, oorspronkelijk bedoeld voor leidinggevenden, bleken zeer effectief toepasbaar voor iedere persoon die zichzelf wil ontwikkelen en/of zijn relaties met anderen wil versterken. De theorie achter de 7 eigenschappen is zo simpel en krachtig dat het zich makkelijk laat vertalen naar “zelf-leiderschap”. Zowel op het niveau van volwassenen, maar ook, zij het wat speelser, op het niveau van kinderen. Inmiddels is in vele bedrijfstakken en ook in het onderwijs de theorie van de 7 gewoonten vertaald naar verschillende niveaus.

 

 

Huiswerkles is het enige huiswerkbegeleiding instituut in Noord-Holland dat gecertificeerd is om deze methode toe te passen.
Andere organisaties en onderwijsinstellingen die gebruik maken van de 7 habits methode zijn;

TU Delft
Universiteit van Amsterdam
OBS Atlantis Amersfoort
CBS De Cirkel Zwolle
OBS het Talent Emmen
OBS Prinsenschool Enschede
KBS De Korenbloem Raalte

Kijk voor meer scholen en organisaties op  franklincovey.nl

Wikipedia

Written by